Om Oss

Aktiv Bygg og Renovering er et lite selskap innenfor rehabilitering og renovering samt tilbygg.

Vi har over 13 års erfaring både håndverksmessig og med mer prosjektledelse.

Alle våtrom utføre med høy kvalitet iflg våtromsnormer.

Vi betjener i hovedsak kunder i Oslo og omegn.

Alle arbeider utføres av fagfolk med lang erfaring og kompetanse.

Aktiv Bygg og Renovering leverer god og solid kvalitet på sine leveranser med stor fleksibilitet og til avtalt tid.